intro 171Експертами проекту розпочато роботу над проектом Закону України «Про відходи».

Так, відповідно до затвердженої Урядом України 8 листопада 2017 року Національної стратегії управління відходами, до 2030 року планується розроблення та прийняття низки законопроектів, зокрема: про відходи, про захоронення відходів, про спалювання відходів, про управління відходами видобувної промисловості, про побутові відходи, про відходи упаковки, про відпрацьовані нафтопродукти, про зняті з експлуатації транспортні засоби, про батарейки, батареї та акумулятори, про відходи електричного та електронного обладнання.

Це перший законопроект у переліку, що будуть розроблені в рамках адаптації законодавства України до законодавства ЄС. Він буде базуватися на положеннях Директиви 2008/98/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 19 листопада 2008 року про відходи та скасування деяких Директив, яку відповідно до Угоди про Асоціацію з ЄС Україна зобов’язалась імплементувати в своє законодавство.

Законопроектом будуть введені до українського законодавства такі основоположні вимоги Директив ЄС як запровадження ієрархії у сфері управління відходами, європейської класифікації відходів, вимоги до встановлення дозвільно-ліцензійної системи та операцій управління відходами, а також будуть визначені фінансові-економічні інструменти у цій сфері.

Догори